הסדרים בריאותא

לוגו כלליית צרו קשר - מרכז רפואי בריאותא

יום א- ה: 89 ₪
שישי / ע. חג : 44
שבת/ חג : 44

Weekday : 89
Friday/ Holiday eve: 44
Saturday/ Holiday : 44

מבוטחי כללית בימים שני ורביעי מהשעה 16:00 עד 19:00 ללא תשלום
Clalit members – on Mondays and Wednesdays from 16:00 to 19:00 free of charge

ביקור חוזר במקרה של החמרת מצב עד 24 שעות ללא חיוב.
A repeat visit in case of aggravated condition up to 24 hours without charge

לוגו מאוחדת

ימי א-ה: 84 ₪
שישי / ע. חג : ללא עלות.
שבת/ חג : ללא עלות

Weekday : 84
Friday/ Holiday eve: No charge
Saturday/ Holiday : No charge

שישי עם כניסת שבת ועד צאת שבת ללא חיוב
* Meuhedet members – On Fridays from the Shabbat entrance until Saturday night free of charge.

ביקור חוזר במקרה של החמרת מצב עד 24 שעות ללא חיוב.
A repeat visit in case of aggravated condition up to 24 hours without charge

לוגו מכבי צרו קשר - מרכז רפואי בריאותא

ימי א-ה: 220 ₪
שישי / ע. חג : 220 ₪
שבת/ חג : 220 ₪

Weekday : 220 
Friday/ Holiday eve: 220
Saturday/ Holiday : 220

ביקור חוזר במקרה של החמרת מצב עד 24 שעות ללא חיוב.
A repeat visit in case of aggravated condition up to 24 hours without charge

לוגו לאומית צרו קשר - מרכז רפואי בריאותא

ימי א-ה: 220 ₪
שישי / ע. חג : 220 ₪
שבת/ חג : 220 ₪

Weekday : 220
Friday/ Holiday eve: 220
Saturday/ Holiday : 220

ביקור חוזר במקרה של החמרת מצב עד 24 שעות ללא חיוב.
A repeat visit in case of aggravated condition up to 24 hours without charge