הסדרים בריאותא

לוגו כלליית צרו קשר - מרכז רפואי בריאותא

יום א- ה: בין השעות 10:00-16:00 –  220 ₪

הפונים בשעות אלו עם הפניית רופא: ללא תשלום

לפונים עם אבחנה פתור מתשלום: ללא תשלום

בין השעות: 16:00-00:30 – 90 ₪

 

שישי / ע. חג : 45
שבת/ חג : 45

Weekday : 90
Friday/ Holiday eve: 45
Saturday/ Holiday : 45

מבוטחי כללית בימים שני ורביעי מהשעה 16:00 עד 19:00 ללא תשלום
Clalit members – on Mondays and Wednesdays from 16:00 to 19:00 free of charge

ביקור חוזר במקרה של החמרת מצב עד 24 שעות ללא חיוב.
A repeat visit in case of aggravated condition up to 24 hours without charge

לוגו מאוחדת

ימי א-ה: 90 ₪
שישי / ע. חג : ללא עלות.
שבת/ חג : ללא עלות

Weekday : 90
Friday/ Holiday eve: No charge
Saturday/ Holiday : No charge

שישי עם כניסת שבת ועד צאת שבת ללא חיוב
* Meuhedet members – On Fridays from the Shabbat entrance until Saturday night free of charge.

ביקור חוזר במקרה של החמרת מצב עד 24 שעות ללא חיוב.
A repeat visit in case of aggravated condition up to 24 hours without charge

לוגו מכבי צרו קשר - מרכז רפואי בריאותא

ימי א-ה: 220 ₪
שישי / ע. חג : 220 ₪
שבת/ חג : 220 ₪

Weekday : 220 
Friday/ Holiday eve: 220
Saturday/ Holiday : 220

ביקור חוזר במקרה של החמרת מצב עד 24 שעות ללא חיוב.
A repeat visit in case of aggravated condition up to 24 hours without charge

לוגו לאומית צרו קשר - מרכז רפואי בריאותא

ימי א-ה: 220 ₪
שישי / ע. חג : 220 ₪
שבת/ חג : 220 ₪

Weekday : 220
Friday/ Holiday eve: 220
Saturday/ Holiday : 220

ביקור חוזר במקרה של החמרת מצב עד 24 שעות ללא חיוב.
A repeat visit in case of aggravated condition up to 24 hours without charge

לוגו לאומית צרו קשר - מרכז רפואי בריאותא

ימי א-ה: 220 ₪
שישי / ע. חג : 220 ₪
שבת/ חג : 220 ₪

Weekday : 220
Friday/ Holiday eve: 220
Saturday/ Holiday : 220

ביקור חוזר במקרה של החמרת מצב עד 24 שעות ללא חיוב.
A repeat visit in case of aggravated condition up to 24 hours without charge