שלושה עקרונות מרכזיים עמדו מאחורי ההקמה של מרכז בריאותא, לכולם משותפת
השאיפה לשיפור השירות למטופל:

זמני המתנה קצרים יותר,
יחס אישי למטופל ומתן טיפול רפואי איכותי, מעמיק ומקיף.

 

מי לא מכיר את העומס הרב והתורים הארוכים המאפיינים את חדרי המיון בבתי
החולים. צוותי הרפואה הדחופה מתמודדים עם מציאות קשה שתוצאותיה זמני המתנה ארוכים
במיוחד ותסכול גובר בקרב הפונים לחדרי המיון.

על הרקע הזה, קרם עור וגידים הרעיון להקמת בריאותא. על בסיס שיתוף פעולה עם
קופות החולים, ממונפים היתרונות הייחודים של בריאותא להרחבת תפיסת השירות ולשיפור
האיכות הרפואית ללקוח.

 

כיום פועל באזור הדרום סניף של בריאותא – בבאר שבע – ופעילותו במהלך השנים מתאפיינת
בגידול משמעותי בקרב צורכי השירות ועלייה בשביעות הרצון מאיכויותיו.

בריאותא מאמינה בראייה הוליסטית: מתן רצף שירותים רפואיים תחת קורת גג אחת
החוסך זמן וביורוקרטיה. כביטוי לראייה זו, הוקמו לפני כשלוש שנים מרפאות מומחים
כרצף שירותים משלים ללקוח ואלו מספקות מענה לצרכים רפואיים פרטיים ומשלימים.


חזון החברה

 

ברוח עקרונות האיכות המנחים את שירותיה, בריאותא שואפת להוות רשת לאומית
לרפואה דחופה, תוך הרחבת פעילותה לסניפים באזורים נוספים בארץ ולפיתוח רצף
השירותים.

בריאותא רואה עצמה כפלטפורמה המשכית לפיתוח רצפים שירותיים, תוך זיהוי תחומים בהם קיים לבריאותא יתרון יחסי
המאפשר לה שיפור השירות למטופלים.

בריאותא ממשיכה לחתור לשיפור המענה הרפואי הניתן בידי הרופאים והצוות הסיעודי האיכותי שלה, ולחיזוק שיתופי הפעולה עם
קופות החולים.